logo-ridam
passionate about private labels
Contact: +31881666200

Ridam neemt deel aan V-100 – Verantwoordingsdag

27 mei 2024

Op de maandag na Verantwoordingsdag organiseert de Tweede Kamer sinds 2017 jaarlijks de zogenaamde V-100.

De V staat voor ‘Verantwoording’ en het getal 100 staat voor de honderd burgers die worden uitgenodigd door de Kamer om de jaarverslagen van de ministers kritisch te bekijken. Het doel van de V-100 is om de burger rechtstreeks te betrekken bij de controlerende taak van Kamer. De deelnemers aan de V-100 krijgen die dag de kans om vragen te bedenken over de jaarverslagen van de ministeries, aan de hand van vooraf geselecteerde thema’s door de Kamer. Dit jaar vindt de V-100 plaats op maandag 27 mei. Het thema is ‘Omgaan met plotselinge schaarste en onzekerheden’. De Tweede Kamer nodigt op deze dag mkb-ondernemers uit om naar de jaarverslagen te kijken.

Ridam is ingedeeld in de groep die zich zal buigen over het onderwerp ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen: Gevolgen van voorgestelde Europese wetgeving Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor het mkb’ (Ministerie van Buitenlands Zaken).